Leerlingvervoer/Vervoersverklaringen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor:
-leerlingen met een beperking;
-leerlingen op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs op grote afstand van huis (meestal wordt 6 kilometer als grens aangehouden);
-leerlingen op een school voor bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld een christelijke school.
-leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs komen in aanmerking voor leerlingenvervoer als zij vanwege hun beperking niet (zelfstandig) met het openbaar vervoer kunnen reizen.

De gemeente regelt het leerlingenvervoer. De gemeente heeft daarbij veel vrijheid, waardoor het in iedere gemeente anders georganiseerd kan zijn. In grote lijnen zijn er drie mogelijkheden:
De gemeente geeft u een vergoeding om zelf uw kind te halen en te brengen.
De gemeente betaalt een openbaarvervoerabonnement voor uw kind (en eventueel een begeleider).
De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).
 
Aanvragen leerlingenvervoer
U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een ambtenaar die speciaal belast is met leerlingen vervoer. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.
Binnenkort moet voor veel gemeentes het taxivervoer voor komend schooljaar weer worden aangevraagd. Dit geldt niet voor alle gemeentes, bijv. de gemeente Utrecht geeft meerjarige beschikkingen af waardoor er van u geen actie verlangd wordt.
Bij de meeste gemeentes moet u echter elk jaar een nieuwe aanvraag doen. Zolang uw aanvraag niet is ontvangen, wordt er geen vervoer of vergoeding voor uw kind geregeld.
 
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is leerlingenvervoer er alleen als zij door hun beperking niet zelfstandig naar school kunnen. Het is de verantwoordelijkheid van ouders om dit bij de gemeente aan te vragen. Vanuit het college wordt deze aanvraag ondersteund als ook vanuit de schoolse setting wordt onderschreven dat de leerling niet in staat is om zelfstandig te reizen. Om leerlingen voor te bereiden op het functioneren in de maatschappij, heeft het de voorkeur dat leerlingen in de bovenbouw leren om zelfstandig te reizen. Mocht uw kind gebruik maken van leerlingenvervoer, dan is het de verantwoordelijkheid van ouders om bij ziekte, stage of een ander bijzonder verlof uw kind bij het vervoer af te melden.
Mocht u voor uw aanvraag aanvullende gegevens van ons nodig hebben, wilt u deze dan aanvragen via ons algemene mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.en niet via de telefoon.

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS