Aanmelding en toelating

Informatie over het aantal beschikbare plaatsen vindt u HIER

Vanaf 1 augustus 2014 zijn de regels van Passend Onderwijs van kracht en vallen alle leerlingen onder de zorgplicht.

Oriënteren op het Berg en Bosch College

Om ouders de gelegenheid te geven zich tijdig te oriënteren op het Berg en Bosch College, wordt een aantal keren per schooljaar voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Bij het secretariaat kunnen ouders de data hiervoor opvragen en zich opgeven voor een bijeenkomst. Tijdens zo'n bijeenkomst krijgen ouders informatie over het college, de pedagogische aanpak en het specifieke onderwijsaanbod. Ook kunnen zij het gebouw bekijken, de sfeer proeven en vragen stellen. Zij krijgen een inschrijfformulier mee, specifiek voor het college.

Toelatingscriteria

Het bevoegd gezag van het college (het schoolbestuur) is verantwoordelijk voor de uiteindelijke toelating van leerlingen. Het uitgangspunt voor toelating op het collegel is de mogelijkheid om voor een leerling een verantwoord en uitvoerbaar ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. Oftewel: ’Wat heeft de leerling nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en biedt het college de mogelijkheden daartoe? Voorwaarden voor plaatsing op het Berg en Bosch College zijn:

• Het college: kan een passend onderwijsaanbod bieden

• De leerling: kan in een groep van gemiddeld 10/11 leerlingen functioneren

• De leerling: functioneert tenminste op gemiddelde intelligentieniveau (TIQ >80)

• De leerling: voor instroom in leerjaar 1 liggen de didactische niveaus tenminste op minimaal halverwege groep 6 niveau.

Niet toelaatbaar op onze school zijn:

• Leerlingen met een oppositionele gedragsstoornis of leerlingen die binnen de schoolcontext niet te reguleren, externaliserend (sterk naar buiten gericht) gedrag vertonen;

• Leerlingen die overwegend zijn aangewezen op hulp in een 1-op-1 relatie’.

Aanmeldingsprocedure

Wanneer het advies van de basisschool of VO school is om uw zoon of dochter aan te melden bij het Berg en Bosch College dan neemt u telefonisch of via de mail contact op met de administratie van onze school. U ontvangt een aanmeldingsformulier en het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren.

 aanmelding 13 12 2022

*een aanmelding bestaat uit: ondertekende aanmeldformulieren, op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met daarbij de documenten die vermeld staan op het aanmeldformulier.

 aanm4


** De CvB besluit of een leerling toelaatbaar is (behoefte heeft aan ons onderwijs).
Mochten er meer aanmeldingen zijn dan er plekken beschikbaar zijn, zijn we genoodzaakt over te gaan tot loting. Voor meer informatie over de lotingsprocedure, verwijzen we u naar het draaiboek.

Leerlingen vanaf leerjaar 2 kunnen zich aanmelden voor schooljaar 2022-2023. Zodra het aanmelddossier compleet is, wordt de leerling in onze Commissie van Begeleiding besproken op toelaatbaarheid. Eind juni kunnen wij aangeven of wij uw kind kunnen plaatsen in een klas.

Commissie van Begeleiding

Het uitgangspunt voor de taakstelling van de Commissie van Begeleiding (CvB) wordt gevormd door artikel 40b van de WEC. De CvB van het Berg en Bosch College bestaat uit de directie, drie gedragsdeskundigen, twee schoolartsen en een intern begeleider. Indien nodig en gewenst laat de commissie zich adviseren door deskundigen van binnen of buiten de school.

De Commissie van Begeleiding draagt zorg voor een pedagogisch, onderwijskundig en, indien nodig, medisch verantwoord aanbod voor alle leerlingen op school.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de schoolgids

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS