Geschiedenis

                                     

De Berg en Bosch School en het Berg en Bosch College zijn voortgekomen uit het voormalige Sanatorium/Ziekenhuis Berg en Bosch. Op 3 februari 1932 werd de eerste steen gelegd voor het Sanatorium Berg en Bosch en in juli 1933 kon men het in gebruik nemen. Het was gebouwd in opdracht van de Katholieke Arbeidersbeweging en was zonder overheidssteun geheel voor en door deze arbeidersbeweging gerealiseerd.

In eerste instantie had deze beweging een sanatorium opgericht in Apeldoorn. Men zocht uitbreiding en de keus viel op het drieëndertig ha grote terrein gelegen in de bosrijke omgeving van Bilthoven, dicht bij de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht en het gelieerde Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht aan de Catharijnesingel in Utrecht. In totaal konden er vierhonderd TBC-patiënten verpleegd worden door de zusters Dominicanessen die ook op het terrein gehuisvest werden in het zogenaamde Zusterhuis. Geneesheer-directeur was dr. W. Bronkhorst. Niet voor niets is na zijn overlijden het gedeelte van de Gezichtslaan waaraan Berg en Bosch gelegen is op 27 juni 1960 omgedoopt tot Prof. Bronkhorstlaan. In die tijd veranderde de bestemming van sanatorium in algemeen ziekenhuis.

In de jaren zestig verdween het onderwijs aan de bedden en veranderde de bestemming van het sanatorium in een algemeen ziekenhuis. Ook werd op het terrein een astmacentrum gebouwd. Jongeren uit deze residentiële instelling bezochten de school. Ook het Astma-centrum verloor zijn bestaansrecht en werd in 1985 gesloten.
De school was tot die tijd officieel een "school voor langdurig zieke kinderen, verbonden aan een herstellingsoord", maar ook kwetsbare kinderen uit de regio Bilthoven werden inmiddels op de school toegelaten. Uiteindelijk werd de school bij de nieuwe wetgeving een Cluster 4 school die zich richt op leerlingen met autisme spectrum problematiek. Met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 is de regiofunctie van Berg en Bosch Onderwijs  zichtbaar in de participatie in zes samenwerkingsverbanden.

.

 KLIK HIER VOOR EEN FILMPJE UIT DE 30-ER JAREN

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS