College locatie Houten

Het onderwijsaanbod in de onderbouw (klas 1 en 2) van het College Houten is vmbo (basis- kader- en theoretische leerweg) en havo.Vanaf de bovenbouw bestaat het onderwijsaanbod in Houten uit vmbo basis en kader. De leerlingen kunnen kiezen uit drie profielen:                                                         
Economie & ondernemen (E&O)                                                                                                                          Economie & ondernemen is een breed profiel en geschikt voor leerlingen die het leuk vinden om met verkoop, cijfers en geld te werken. Het profiel E&O bereidt leerlingen voor op een verkoop, administratief, financieel of logistiek beroep. Voorbeelden van deze beroepen zijn: verkoper, inkoper, magazijnmedewerker, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker en etaleur.

Zorg en welzijn (Z&W)
Het profiel Z&W is voor leerlingen die graag met mensen om willen gaan. Met een diploma Z&W kunnen ze een opleiding gaan volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca en facilitaire dienstverlening, het toerisme, de sport of de laboratoriumtechniek.

Produceren, installeren en energie (PIE)
In het profiel PIE komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leren de leerlingen hoe ze installaties en producten zelf kunnen maken. Naast een beetje theorie zullen de leerlingen vooral aan het werk zijn met hun handen.

Daarnaast worden er keuzevakken gevolgd en wordt er gewerkt aan loopbaanoriëntatie. LEES MEER

Intensieve klas
Op de locatie in Houten is in maart 2018 een pilot gestart met de naam Intensieve klas. Deze klas is bedoeld voor leerlingen uit het gehele voortgezet onderwijs (leerjaar 1 t/m 6, van VMBO basisberoepsgerichte leerweg t/m atheneum) in de leeftijdscategorie 12-18 jaar met internaliserende problematiek en een zeer beperkte belastbaarheid. Een leerling kan maximaal één kalenderjaar gebruik maken van de intensieve zorg binnen de klas. Een aanmelding wordt gedaan bij het betrokken samenwerkingsverband Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht, waar ook de toelating wordt beoordeeld.
Voor meer informatie over de Intensieve klas zie de Schoolgids

TrapHouten2
KeukenHouten

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS