College locatie Houten

De locatie in Houten is ontstaan uit de behoefte om aan de andere kant van Utrecht ook een vso afdeling te starten. Op die manier konden meer leerlingen thuisnabij onderwijs krijgen en kon de school meer leerlingen voorzien van speciaal onderwijs, zonder zijn kleine schaal te verliezen.

Het onderwijs typeert zich als onderwijs in een bijzonder jasje. Het onderwijsaanbod op de locatie in Houten is zoals regulier vmbo onderwijs in de richtingen Techniek Breed, Economie en Zorg en Welzijn. De groepen zijn klein, tien á elf leerlingen per klas. Ook is het onderwijs zo ingericht dat leerlingen zich vanuit persoonsafhankelijk, naar structuurafhankelijk, naar zelfstandig leren en werken ontwikkelen. 

TrapHouten2
KeukenHouten

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.