Informatie over uitstroom

Wanneer leerlingen het Berg en Bosch College gaan verlaten zijn er verschillende mogelijkheden voor (extra) begeleiding.

Bij doorstroom naar het MBO wordt er gewerkt met het online portaal Intergrip. Zowel de leerling als de mentor vullen hier gegevens in om een zogeheten warme overdracht te bewerkstelligen. De contactpersoon op het MBO weet dan beter welke begeleiding de leerling nodig heeft. Na aanmelding bij het MBO wordt verwezen naar Intergrip. Is er meer nodig of zijn er twijfels over de vervolgrichting, dan kan de gemeente ingeschakeld worden. Ouders/verzorgers of school (met toestemming van ouders), kunnen informatie overdragen naar de gemeente. Het kan zijn dat er tijdens de schoolloopbaan op het Berg en Bosch College iets extra’s nodig is, zoals begeleiding bij het plannen en organiseren van huiswerk, opvoedkundige ondersteuning of hulp bij het zoeken naar vrijetijdsbesteding. Bij uitstroom richting werk, beschut werk of (arbeidsmatige) dagbesteding speelt de gemeente ook een rol. Vaak wordt er een contactpersoon uit het wijkteam van de woongemeente aangesteld om te bespreken wat nodig is. Op het werk (ook bij het werk tijdens een BBL-opleiding) kan bijvoorbeeld een jobcoach een uur per week extra begeleiding geven. Is er meer begeleiding nodig, dan kan beschut werk gezocht worden. Dit is werken in een meer beschermde omgeving, tegen (vaak) het minimumloon. Het verschilt per gemeente wat zij hierin kunnen bieden.

Is er meer ontwikkeling nodig en meer begeleiding, dan is arbeidsmatige dagbesteding een goede eerste stap. Van daaruit kan bekeken worden welke ontwikkeling mogelijk en wenselijk is om wellicht door te groeien naar betaald werk. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden in of nabij de woonplaats.

Doelgroepenregister

Oud-leerlingen van het vso kunnen worden opgenomen in het Doelgroepenregister. Wanneer de leerling in het Doelgroepenregister staat, kan hij/zij in aanmerking komen voor een baan uit de Banenafspraak, dat is een aangepaste baan bij een reguliere werkgever. Als blijkt dat er drie jaar meer dan het minimumloon is verdiend, volgt uitschrijving bij het register.

Banenafspraak

Stel, de oud-leerling kan wel werken, maar minder snel, of minder lange dagen dan gevraagd wordt in de functie, dan kan de werkgever loonkostensubsidie aanvragen. Zo kan hij/zij blijven werken en krijgt de werkgever een vergoeding voor de niet gewerkte uren of productie. Om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie kan vanaf 17,5 jaar een ‘Beoordeling Arbeidsvermogen’ aangevraagd worden bij het UWV. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van het UWV:

www.uvw.nl

Ook zijn er werkgevers die banen hebben opengesteld voor mensen uit het Doelgroepenregister. Er wordt in deze banen meer rekening gehouden met de werknemer. Meer info op:           

www. onbeperktaandeslag.nl 

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.