Informatie over uitstroom

Als leerlingen het Berg en Bosch College verlaten zijn er drie uitstroomopties, namelijk:
-vervolgonderwijs (MBO/HBO)
-(beschutte) arbeid
-dagbesteding

Binnen het Berg en Bosch College is de decaan verantwoordelijk voor de uitstroom naar vervolgonderwijs.

Meer over uitstroom naar MBO klik HIER

Meer over uitstroom naar HBO klik HIER

Contact met de decaan
Mocht u vragen hebben over de uitstroom naar vervolgonderwijs, dan kunt u contact opnemen met onze decaan 
Locatie Bilthoven: Dewi-Jane van Beek via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                               
Locatie Houten: Edwin de Haard via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding
De orthopedagoog en contactpersoon gemeentezaken van het Berg en Bosch College zijn verantwoordelijk voor het traject van de uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding in samenwerking met de gemeente. Bij uitstroom richting werk of beschut werk, speelt het UWV ook een rol.

Kwalificatieplicht
Voor alle leerlingen in Nederland geldt na de leerplicht, een kwalificatieplicht.
De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. In sommige situaties is het mogelijk op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school te krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het voor een leerling passender is om te gaan werken, of de leerling nog niet toe is aan de stap naar een vervolgopleiding. Het is belangrijk om hierover goed te overleggen met de orthopedagoog en hierbij goed begeleid te worden.

Ondersteuning bij werk
Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het UWV en de gemeente. Om hier aanspraak op te maken, is het nodig een zogeheten Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen in te dienen. De contactpersoon gemeentezaken kan u hier meer over vertellen. Het UWV bepaalt aan de hand van de aanvraag welke ondersteuning passend is.
Kan de leerling bijvoorbeeld om bepaalde redenen niet het minimumloon verdienen, heeft hij/zij moeite met het vinden of behouden van werk, of is er ondersteuning nodig die een gewone werkgever niet kan bieden? Dan kan gekeken worden naar passend werk middels de Banenafspraak.
Kan de leerling alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan is er de mogelijkheid van beschut werk. Het verschilt per gemeente wat hierin mogelijk is.
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/beoordeling-arbeidsvermogen/mijn-aanvraag
Naast het indienen van een Aanvraag Beoordeling Arbeidsvermogen is het goed tijdig contact op te nemen met de gemeente. Vaak wordt er na aanmelding een contactpersoon uit het wijkteam van de woongemeente aangesteld om met ouders te bespreken wat nodig is voor een goede overgang van school naar werk of arbeidsmatige dagbesteding.
U kunt hierbij denken aan extra begeleiding van een jobhunter of een jobcoach.

Arbeidsmatige dagbesteding
Is er meer ontwikkeling nodig en meer begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van levensvaardigheden of arbeidsvaardigheden, dan is arbeidsmatige dagbesteding een goede volgende stap. Van daaruit kan gekeken worden welke ontwikkeling mogelijk en wenselijk is om wellicht op termijn door te groeien naar betaald werk of een opleiding. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden in of nabij de woonplaats. De gemeente moet hiervoor een beschikking afgeven.

Contact met contactpersoon gemeentezaken
Mocht u vragen hebben over de uitstroom naar (beschutte) arbeid of arbeidsmatige dagbesteding, dan kunt u contact opnemen met onze contactpersoon gemeentezaken Hansje van Welie via het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 inschrijven open dag klik hier (test: niet gebruiken)

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS