Onderwijs en leerlingzorg

Op het college wordt lesgegeven in groepen van gemiddeld tien leerlingen, Er zijn twee locaties: Eén is gelegen op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven. De andere locatie is in Houten. De sectoren en leerwegen zijn als volgt over de locaties verdeeld:

Houten
Basisvorming VMBO
Onderbouw TL/HAVO (leerjaar 1 en 2)
Onderbouw HAVO
VMBO sector Economie (richting Handel & Administratie)
VMBO sector Zorg en Welzijn (richting Verzorging)
VMBO sector Techniek (richting Techniek breed)

Bilthoven
Basisvorming VMBO
VMBO Theoretische Leerweg
HAVO/VWO (brugklas 1 en 2)
HAVO Bovenbouw

Leerlingbegeleiding 
Organisatie van de onderwijsondersteuning
Het uitgangspunt bij het pedagogisch klimaat op school is het principe dat iedereen zich ‘thuis op school’ voelt. Vanuit dat perspectief verzorgt de vso-afdeling van de school een gericht aanbod van twee pijlers: onderwijs en levensvaardigheden.

De onderwijszorg is georganiseerd in klassen met gemiddeld tien leerlingen. Binnen de klassen zijn de docenten verantwoordelijk voor het aanbod en de organisatie van het gegeven onderwijs. Alle vormen van extra ondersteuning in de school richten zich primair op de mogelijkheden om het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen in de klas zo specifiek en optimaal mogelijk te maken. Er wordt uitgegaan van het zogenaamd basisleerklimaat. Van groot belang is het idee dat alle leerlingen van het Berg en Bosch College zich ontwikkelen binnen de context van de klas en profiteren van het basisleerklimaat. Dit betreft onder meer voorspelbaarheid in tijd, ruimte, activiteiten en de omgang met elkaar. 
Iedere medewerker ondersteunt vanuit de eigen deskundigheid. Om dit zo goed mogelijk te realiseren, werken de mentoren en docenten nauw samen met de schoolleiders en andere disciplines binnen de schoolorganisatie. Verbonden aan de vso-afdeling zijn onder meer orthopedagogen, leerlijncoördinatoren en begeleiders van de time-out. Samen kijken zij kritisch naar de gemeenschappelijke uitgangspunten en de centrale vraag: ‘Bieden wij de leerlingen op school voldoende wat zij nodig hebben?’ Wanneer nadrukkelijk blijkt dat het basisleerklimaat voor een leerling gedurende een periode onvoldoende gelegenheid tot leren biedt, zal in een overleg worden beoordeeld, welke extra maatregelen (tijdelijk) nodig zijn om de leerling weer goed in ontwikkeling te krijgen. De ouders van de leerling worden vanzelfsprekend bij dit proces betrokken.

Voor een verdere beschrijving lees de schoolgids

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS