Ondersteuningsprofiel Berg en Bosch School

Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe gaan reguliere en speciaal onderwijsscholen samenwerken in samenwerkingsverbanden. Vanwege haar regionale functie verzorgt de Berg en Bosch School onderwijs aan leerlingen uit ten minste acht van deze nieuwe samenwerkingsverbanden.

De school participeert bij die samenwerkingsverbanden waarvan zij de meeste leerlingen krijgt aangemeld. Elke school binnen een samenwerkingsverband beschrijft in een Schoolondersteuningsprofiel welke ondersteuning zij kan bieden.

Voor meer informatie lees ondersteuningsprofiel SO.

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS