Leerlingbegeleiding en speciale ondersteuning

Binnen de klassen zijn de leerkrach­ten verantwoordelijk voor het aanbod en de orga­nisatie van het onderwijs. In alle groepen is naast de leerkracht fulltime of parttime een onderwijsassistent aanwezig. Hij/zij verricht onderwijsondersteunende werkzaamhe­den op de verschillende didactische gebieden en helpt individuele leerlingen.
Ook zijn er op school stagiaires van verschillende opleidingen aanwezig (o.a. mbo onderwijsassistent, hbo pedagogiek, Pabo).
In de groepen wordt uitgegaan van een zogeheten basisleerklimaat. Van groot belang is het idee dat alle leerlingen van de Berg en Boschschool zich ontwikkelen binnen de context van de klas en profiteren van het ba­sisleerklimaat. Dit betreft o.a. voorspelbaarheid in tijd, in ruimte, in activiteiten en de omgang met elkaar. Om dit zo goed mogelijk te realiseren, werken de klassenteams nauw samen met de andere discipli­nes binnen de school. Verbonden aan de so-afdeling zijn onder andere enkele orthopeda­gogen, een intern begeleider, een logopedist en een Cesar­therapeut.

De verhouding jongens-meisjes is op school niet gelijk verdeeld. Deze wisselt, maar gemiddeld is zo’n 10% meisjes en 90% jongens.

Om tegemoet te komen in de behoefte van de meisjes aan ‘meidencontact’, is er op beide locaties een moment in de week waarop ze elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren: de meidenclub.

Voor verder informatie zie Schoolgids 2018-2019 

 

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS