Besprekingen en verslagen

Het leerlingvolgsysteem (Parnassys) zorgt ervoor dat medewerkers de vorderingen van de leerlingen op de voet kunnen volgen.
Twee keer per jaar worden er Cito-toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling en rekenen en eenmaal per jaar voor begrijpend lezen.
Ook wordt er gewerkt met een Sociale Competentie Observatie Lijst voor Speciaal Onderwijs (SCOL SO) om de sociale competenties van leerlingen in kaart te brengen. De toetsgegevens worden in het leerlingvolgsysteem opgenomen.

De school stelt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op, waarin ze de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn beschrijft.
Iedere leerkracht maakt aan de start van het schooljaar een groepsplan voor zijn of haar groep. Het groepsplan is een uitwerking van de doelen die in de individuele OPP’s van de leerlingen zijn opgesteld.

Ouders krijgen twee keer per jaar het OPP en de evaluatie daarvan thuisgestuurd. Voorts ontvangen zij een keer per jaar een deel van het OPP waarin de evaluatie staat van het groepsplan.
Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt met ouders besproken en vervolgens door hen ondertekend voor gezien. Op school worden het OPP bewaard in het leerlingdossier.

De ontwikkeling van iedere leerling wordt drie keer per jaar besproken tijdens een groepsbespreking. Vanuit de groepsbespreking kunnen er vragen over individuele leerlingen blijven liggen, die besproken worden in een leerlingbespreking. Deze zijn twee maal per jaar.
Voor meer informatie zie Schoolgids 2018-2019

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS