De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, wat is dat? De medezeggenschapsraad  is een orgaan dat, namens het personeel en de ouders van de school, meedenkt over het beleid van de school. De raad controleert, naast de raad van toezicht, het beleid van de directie.
De medezeggenschapsraad van een school bestaat uit een oudergeleding, een personeelsgeleding en eventueeel een afvaardiging van de leerlingen. Voor Berg en Bosch Onderwijs betekent dit momenteel vijf personeelsleden (één vacature), drie ouders en twee leerlingen van het college.

Wat doet de medezeggenschapsraad? Het begint met het regelmatig samenkomen. Wij doen dat ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen komen diverse belangrijke (beleids)documenten aan de orde, waarop wij invloed kunnen uitoefenen. Onze invloed is strak vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet beschrijft onze rechten inzake het uitbrengen van advies en verlenen van instemming m.b.t. het te voeren dan wel gevoerde beleid. Wij streven ernaar om deze rechten middels een goede communicatie met de directie juist te gebruiken.

Wij proberen de directie scherp te houden door het stellen van kritische vragen over het beleid. Wij willen graag duidelijkheid krijgen over eventuele problemen en de wijze en termijn waarop deze opgelost worden.

De afgelopen jaren heeft de school op veel fronten vooruitgang geboekt. Ook binnen de medezeggenschapsraad is een professionaliseringsslag gemaakt. De komende jaren zal dit hopelijk nog meer zijn vruchten gaan afwerpen. Wij zullen ons uiterste best doen om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding:
Marjolein van Baarsel
Kristian Vlaardingerbroek
Dave Hofmeister

Personeelsgeleding:
Hansje van Welie
Liesbeth Hommes
Karin Bruijnen

Leerlinggeleding:
Tim van der Sluiszen 

De telefoonnummers van de leden kunnen worden verkregen bij het secretariaat van school: 030-2287620.

Toehoorder
Mocht u een MZR vergadering als toehoorder bij willen wonen dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de MZR. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De data van de MZR-vergaderingen in schooljaar 2019-2020 zijn:
Dinsdag 11-02 om 19:30 uur - Houten
Dinsdag 10-03 om 19:30 uur - Bilthoven
Dinsdag 07-04 om 19:30 uur - Houten 
Dinsdag 12-05 om 19:30 uur - Bilthoven
Dinsdag 09-06 om 19:30 uur - Houten

Notulen
Via onderstaande links kunt u samenvattingen van de MR vergaderingen inzien.
Wilt u het volledige verslag dan kunt u contact opnemen met de secretariaat van de school.

Samenvatting MR vergadering 14 januari 2019

Samenvatting MR vergadering 11 februari 2019

Samenvatting MR vergadering 11 maart 2019

Samenvatting MR vergadering 15 april 2019

Samenvatting MR vergadering 15 juli 2019

Samenvatting MR vergadering 24 september 2019

Samenvatting-MR-vergadering-12-november-2019

Samenvatting-MR-vergadering-14-januari-2020

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS