De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, wat is dat? De medezeggenschapsraad is een orgaan dat, namens het personeel en de ouders van de school, meedenkt over het beleid van de school. De raad controleert, naast het bestuur, het beleid van de directie.
De medezeggenschapsraad van een school bestaat uit een oudergeleding, een personeelsgeleding en een afvaardiging van de leerlingen. De medezeggenschapsraad van Berg en Bosch Onderwijs is samengesteld uit leden van de school en het college van de locaties Bilthoven en Houten. Dit betekent dat idealiter zes personeelsleden, vier ouders en twee leerlingen (van het college) in de raad zitting hebben.

Wat doet de medezeggenschapsraad? Het begint met het regelmatig samenkomen. Wij doen dat ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen komen diverse belangrijke (beleids)documenten aan de orde, waarop wij invloed kunnen uitoefenen. Onze invloed is strak vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Deze wet beschrijft onze rechten inzake het uitbrengen van advies en verlenen van instemming m.b.t. het te voeren dan wel gevoerde beleid. Wij streven ernaar om deze rechten middels een goede communicatie met de directie juist te gebruiken.

Wij proberen de directie scherp te houden door het stellen van kritische vragen over het beleid. Wij willen graag duidelijkheid krijgen over eventuele problemen en de wijze en termijn waarop deze opgelost worden.

De afgelopen jaren heeft de school op veel fronten vooruitgang geboekt. Ook binnen de medezeggenschapsraad is een professionaliseringsslag gemaakt. De komende jaren zal dit hopelijk nog meer zijn vruchten gaan afwerpen. Wij zullen ons uiterste best doen om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit:

Oudergeleding:

Arleen Dijkhuis
Marjolein van Baarsel
Kristian Vlaardingerbroek

vacature

Personeelsgeleding:

Annebeth Noordhoff
Hansje van Welie (vz)
Inez Bras
Karin Bruijnen
Liesbeth Hommes (vz)
vacature

Leerlinggeleding:

vacature
vacature

De telefoonnummers van de leden kunnen worden verkregen bij het secretariaat van school: 030-2287620.

Toehoorder
Mocht u een MR vergadering als toehoorder bij willen wonen of vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de MR (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Gedurende de coronamaatregelen vinden de vergaderingen online plaats. 

De data van de MR-vergaderingen in schooljaar 2021-2022 zijn: 

Donderdag 14-10 om 19:30 uur
Donderdag 25-11 om 19:30 uur
Donderdag 20-1 om 19:30 uur
Donderdag 17-3 om 19:30 uur
Donderdag 19-5 om 19:30 uur
Donderdag 23-6 om 19:30 uur

Samenvatting_MR_vergadering_januari_2021

Samenvatting_MR_vergadering_november_2020

Samenvatting_MR_vergadering_oktober_2020

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS