Klachtenprocedure

Bij klachten kunnen de ouders/verzorgers contact opnemen met de betreffende medewerker van Berg en Bosch Onderwijs. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klacht worden ingediend bij de schoolleider van de afdeling en locatie waar de leerling les krijgt. Vindt u ook daar geen gehoor dan kunt u contact opnemen met de directeur van de betreffende afdeling.

Onze klachtenregeling vindt u hier

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS