Profielen op het Berg en Bosch College
Locatie Bilthoven

VMBO-TL
In jaar 2 maken de leerlingen die doorstromen naar 3 vmbo-tl een profielkeuze. Op
het Berg en Bosch College, locatie Bilthoven, worden 2 profielen aangeboden waar
leerlingen uit kunnen kiezen.
• Profiel Techniek  Nask 1 (Natuurkunde), Nask 2 (Scheikunde), Biologie
• Profiel Economie  Economie, Geschiedenis, pilotvak per schooljaar 2019-
2020 in leerjaar 3 en Maatschappijkunde in leerjaar 4.
Alle leerlingen, ongeacht welk profiel, krijgen de vakken Nederlands, Engels,
Wiskunde, CKV, maatschappijleer, Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) &
sectorwerkstuk (sw), bewegingsonderwijs aangeboden.
Na het behalen van het vmbo-tl diploma kan een leerling doorstromen naar het mbo
en kan worden aangenomen op niveau 2, 3 of 4.

HAVO
In jaar 3 maken de leerlingen die doorstromen naar 4havo een profielkeuze. Op het
Berg en Bosch College, locatie Bilthoven, kunnen onze havisten kiezen uit 2
profielen.
Profiel Natuur & Techniek: Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde B, Biologie
Profiel Economie & Maatschappij: Economie, Bedrijfseconomie, Wiskunde A, Duits
Alle leerlingen, ongeacht welk profiel, krijgen de vakken Nederlands, Engels, CKV,
Maatschappijleer, Geschiedenis, oriëntatie op studie en beroep (OSB),
bewegingsonderwijs en profielwerkstuk aangeboden.
Na het behalen van het havo-diploma kan een leerling doorstromen naar het hbo.
Ook is het mbo toegankelijk met een havo-diploma.

Profielkeuze maken
De leerlingen van 2VMBO-tl en 3HAVO worden tijdens de LOB-lessen door de
mentor op de hoogte gesteld van de profielen, er worden gesprekken gevoerd over
het maken van deze keuze. Ook zal de profielkeuze in de OPP-gesprekken tussen
leerling, ouder(s) en mentor meegenomen worden.
Als een leerling vastloopt op het maken van een profielkeuze, kan de mentor de
leerling doorverwijzen naar de decaan om hierin extra ondersteuning te bieden.