Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als doel dat professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet stappenplan waarin staat wat professionals moeten doen bij signalen op dit gebied. Aan de hand van dit stappenplan worden signalen in kaart gebracht en bepalen medewerkers of er voldoende hulp ingezet kan worden of dat een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.
Op 1 januari 2019 zijn de stappen van de Meldcode aangepast. Het protocol van de Berg en Bosch School is geschreven volgens deze aanpassingen.
Voor meer informatie verwijzen we naar onderstaand filmpje:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2018/07/02/verbeterde-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


De meldcode van de Berg en Bosch School vindt u HIER