Schoolboeken inleveren 2018-2019

In Houten leveren de leerlingen op maandag 15 juli hun boeken in. Examenleerlingen zijn welkom tussen 9 en 13 uur om op eigen gelegenheid hun boeken in te leveren. Alle andere leerligen leveren hun boeken in volgens het inleverrooster samen met de docent die hun op dat moment lesgeeft.

In Bilthoven leveren de leerlingen m.u.v. de HAVO examenklassen* op dinsdag 16 juli hun boeken in. Examenleerlingen zijn welkom tussen 10 en 13.00 uur om hun boeken in te leveren.

Medewerkers van Van Dijk Educatie zijn aanwezig om per leerling de boeken in te nemen en te controleren of alle boeken die ingeleverd dienden te worden aangeleverd zijn. U krijgt van te voren op het persoonlijke account van uw zoon / dochter op de site van Van Dijk Educatie een pdf waarin staat welke boeken ingeleverd moeten worden.

Als een boek ontbreekt ontvangt de leerling direct een rapportje waarop dit vermeld staat. U kunt dan dit boek nazenden naar Van Dijk Educatie. De portokosten zijn dan voor eigen rekening. Op de website van VAN DIJK leest u meer over het nazenden.

Als een boek niet wordt nagezonden of onbruikbaar beschadigd is ontvangt u een factuur van Van Dijk Educatie voor dat boek.

* Voor HAVO-examenkandidaten geldt een andere inleverprocedures. Mentoren zijn hiervan op de hoogte dus voor vragen daarover kunt u bij hen terecht. 

 

 

 

 

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.