Onderwijs Zorg Arrangement (OZA)

In samenwerking met Youké heeft de Berg en Boschschool op de locatie Houten een OZA klas voor kleuters, genaamd de Meeuw. In de OZA worden kleuteronderwijs en behandeling geïntegreerd gegeven, waarbij het onderwijs leidend is. In de klas zitten maximaal 12 kleuters. Het klassenteam bestaat uit een leerkracht en een pedagogisch medewerker.
Afhankelijk van de betreffende problematiek zijn naast het klassenteam ook andere disciplines betrokken. Gedacht kan worden aan gedragswetenschappers, logopedist, fysiotherapeut, gezinsbegeleider, kinderarts, kinderpsycholoog.

Naast de begeleiding gericht op het kind is er vanuit de behandeling (Youké) ook begeleiding gericht op ouders/het gezin.

Om voor het OZA-arrangement in aanmerking te komen is een zorgbeschikking van de gemeente noodzakelijk en afhankelijk van het samenwerkingsverband ook een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).


Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS