Het Berg en Bosch College

Op beide locaties van het Berg en Bosch College wordt voortgezet speciaal onderwijs (vso) verzorgd. Leerlingen komen uit de regio Utrecht en daarbuiten naar onze school om diplomagericht onderwijs te kunnen volgen op verschillende niveaus.

Het College in Houten bestaat uit:
vmbo basis- en kadergerichte leerweg (leerjaar 1 t/m 4)
vmbo theoretische leerweg (leerjaar 1 en 2) en
havo (leerjaar 1 en 2)
Intensieve klas (I-klas)

College Houten is met de samenwerkingsverbanden Zuid Utrecht en Zuidoost Utrecht een pilot gestart, waarin leerlingen individueel begeleid een traject volgen
met als doel werken aan terugkeer in het onderwijs en/of het examen (vmbo, havo of vwo).

Het College in Bilthoven bestaat uit:
vmbo basis, kader (leerjaar 1 en 2)
vmbo theoretische leerweg
havo
onderbouw vwo

Lees voor meer informatie over de opleidingen onze schoolgids.

Ons college wordt bezocht door leerlingen die aan het begin van hun leven staan en
vol zijn van hoop en verwachtingen. Leerlingen die in het regulier onderwijs niet tot
hun recht komen. Zij hebben een andere aanpak of omgeving nodig. Bij ons college
laten we alle leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen, door maximaal aan
te sluiten bij hun onderwijsbehoeften.
Onze klassen zijn kleiner dan in het reguliere onderwijs en onze docenten en
begeleiders zijn gespecialiseerd in het omgaan met autisme.
Een enthousiast en ervaren team van goed getrainde docenten en
onderwijsassistenten verzorgt een gebalanceerd aanbod van onderwijs en aan te
leren levensvaardigheden voor onze leerlingen. Elke klas wordt begeleid door een
mentor die voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt is. De
samenwerking tussen het college, ouders en leerling is in onze ogen een belangrijke
factor in de ontwikkeling van de leerlingen.

Beide locaties hebben een directeur en schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding. Zij zijn in voorkomende gevallen het eerste aanspreekpunt voor
ouders als het zaken betreft die niet met de mentor besproken kunnen worden. Wij streven naar een veilig leer- en leefklimaat waarin leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun bijdrage aan de samenleving van morgen.

Berg en Bosch Onderwijs / Berg en Bosch School / Berg en Bosch College. ® Alle rechten voorbehouden.

Berg en Bosch onderwijs is deel van

logo GS